Integritetspolicy

Välkommen in! Låt oss prata data. I dokumentet ser du “vi”, “företaget”, “SteamQuest” och liknande begrepp. Det betyder företaget SteamQuest AB, Org. Nr. 559026-2944, Exportgatan 40, 422 46 Hisings Backa, Västra Götalands län. Det är SteamQuest AB som är personuppgiftsansvarig för lagring och behandling på den här webbplatsen. När du använder sidan så samlar vi in några personuppgifter. Här går vi igenom vilka åtgärder vi har för att skydda dig och din integritet gentemot vilken data vi samlar in, vad vi använder den till och varför, men även hur, vi sparar den. Detta i enlighet med nya regler som stiftas av EUs dataskyddsförordning (mer känd som General Data Protection Regulation, GDPR). Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen på datainspektionens hemsida genom att klicka här.

GDPR åsido så är det mycket viktigt för oss att du känner dig trygg med att använda SteamQuest, så vi gör vårt bästa för att vara tydliga och riktiga gentemot lagar och dina rättigheter, intressen och önskemål. Om du har några förfrågningar, påpekelser, vill ha mer information eller vill utnyttja dina rättigheter rörande datalagring och personuppgiftshantering, var vänlig kontakta oss på sidans kontaktformulär (klicka här). Vi kommer göra vårt yttersta för att hjälpa dig inom 3-5 dagar, men det kan ta upp mot 30 dagar att behandla ditt ärende beroende på dess natur.

Personuppgifter vi samlar in

Med “personuppgifter” menar vi uppgifter som direkt eller indirekt identifierar dig. Dessa uppgifter använder vi för att ge dig en bättre upplevelse. Vi lagrar även data som behövs för att vi ska kunna följa upp på förfrågningar. Detta gäller då:

Supportärenden

– Information som uppges när du kontaktar oss genom kundtjänst eller annan support samlas in för att vi skall kunna hjälpa dig med ditt ärende.

SteamQuest och tredjeparter

Förutom data från www.steamquest.se och dess användningsområden, så använder vi även tredjepartstjänster för att underlätta och informera oss om hur vi kan förbättra oss. Till exempel så används analytisk spårning från Google, som läser in mer allmän data, så som tid vid besök, vartifrån man härleddes in till webbplatsen, vad för typ av skärm som använts och om det är återbesökare eller inte. Vi spårar användning av webbplatsen med anledning av våra primära syften, som du kan läsa mer om längre ner i policyn. Analysdata kan inte identifera personer och är inte singulär, det är för generellt statistiksyfte. Nedan ser du en summering av de tredjeparter som används där dina uppgifter kan diskuteras eller användas.

Tredjepartner vi använder

Partner Användning Personuppgifter som delas och varför
Google Google Analytics används för analys av webbplatstrafik. Google reCAPTCHA skyddar mot spam. Google Fonts laddar in typsnitt som visas på sidan för upplevelsesyften. Sätter tredjepartscookie för analysering i syfte av webbanalys och för att kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse.

Du accepterar Googles sekretessvillkor (klicka här) och användarvillkor (klicka här) när du navigerar och använder SteamQuest och dess funktioner med Googles stöd i bakgrunden.
Discord För intern kommunikation mellan SteamQuests personal Uppgifter kan komma att diskuteras här i ärenden avseende kundtjänst
Akismet För att filtrera spam i våra system och förbättra upplevelsen på webbplatsen Data som du själv ger i recension/kundtjänst formulär, IP adress och eventuell trafikinformation som user agent strängar och härledningsplatser

Hur vi använder personuppgifterna

I enlighet med GDPR och för att vara försiktiga med vilka uppgifter vi behandlar så gör vi det under förutsättningen av några olika rättsliga grunder:

 • Om det skulle komma någon rättslig förpliktelse som kräver att vi behandlar dina personuppgifter
 • Du ger oss samtycke att vi behandlar uppgifterna

Användningssyften

Våra primära syften för att hantera och lagra dina personuppgifter, med dess övervägda rättsliga grund, finns detaljerat här nedan.

Säkerhetsansvar

 • Rättslig grund: avtal, rättslig förpliktelse
 • För att efterfölja kraven i GDPR och behandla kunders personuppgifter så säkert som möjligt, behandlar vi även personuppgifter för att förhindra eventuell användning av webbplatsen och använderfunktionerna som strider mot våra policies, missbruk, intrångsförsök, virusattacker eller andra typer av lagbrott. Vi kan till exempel komma att kurera texter som vi känner är för avslöjande mot dina/andras personliga integritet, eller behöva rapportera personuppgifter av en person om denne finnes vara av brottslig intention.

  Lagstadgade plikter

 • Rättslig grund: rättslig förpliktelse
 • Vid lagligt stadgade plikter kommer vi att behandla de kritiska personuppgifterna sålänge det krävs för att lagen ska åtföljas.


  Vart datan lagras

  Våra serverleverantörer har hallar som är belägna i sverige, och SteamQuest har för avsikt att hantera uppgifter i marknader inom EU/ESS, vilket i nuläget bara är sverige. Behandling kan ske utanför EU/ESS om det finns laglig grund. Våra samarbetspartners kan komma att ha annorlunda lagringsplatser. Vi har gått in i ett personguppgiftsbiträdesavtal med vår serverleverantör och i detta avtal framgår det mer om hur vår leverantör hanterar personuppgifter som biträde till SteamQuest och överenskommelserna vi har. Kontakta oss på kundtjänst (klicka här) om du skulle vilja ta del av avtalet. Om SteamQuest någonsin byter infrastruktur och avtal så kan dessa regler och upprättelser komma att förändras. Om så skulle vara fallet kommer den här policyn att förändras för att reflektera det och du blir delgiven detta.

  Datasäkerhet

  Vår serverleverantör

  Vår serverleverantör har hög säkerhet på serverhaller i sverige, med stabila brandväggar som skyddar deras kunder. De har i egen utsago dessutom hållt interna GDPR-certifieringar för deras personal inom alla avdelningar, och löpande med tiden. De är även certifierade med kvalitetsstandarden ISO 9001, samt informationssäkerhetsstandarden ISO 27001.

  SteamQuest

  Det kommer alltid krävas lösenord för att komma åt din information, och endast kvalificerad personal, som har bra kännedom av dataskyddsförordningen, inom SteamQuest får behörighet till data och administrativa områden av www.steamquest.se. Webbplatsen är utvecklad och lanserad med stort fokus på säkerhet. Kryptering görs för känsliga uppgifter i databasen såväl som webbplatstrafik genom vad som kallas för SSL (Secure Sockets Layer), för att anonymisera datan som skickas mellan dig och www.steamquest.se. Vi gör vårt bästa för att dela med oss så lite som möjligt av dina uppgifter, endast till de partners vi anser ha höga standarder för säkerhet och hantering av nödvändig data, och vi ser konstant över våra mjukvaror för att täcka säkerhetshål om de skulle uppstå. Du kommer alltid att bli delgiven om vi vet eller tror att dina personuppgifter kan ha blivit utsatta för ett intrång.

  Din tillgång till de lagrade uppgifterna

  Du har rätt att på begäran ta del av alla uppgifter som vi har sparat. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta har du rätt till rättelser, och du har även rätt att be oss radera delar av eller den fullständiga datan. Ibland kan vi komma att behöva av laglig anledning behålla vissa delar av uppgifterna, utifall vi skulle behöva det för garanti, försäkring, eller andra avtalssyften. Om du vill utnyttja några av dessa rättigheter, var vänlig kontakta oss på vår kundtjänst (klicka här)! En summering av rättigheterna som tillfaller dig:

 • Rätten till tillgång. SteamQuest ska kunna lämna ut en kopia av dina insamlade uppgifter om du begär det.
 • Rätten till rättelse. Du ska kunna rätta om någon information är felaktig i SteamQuestss lagrade uppgifter.
 • Rätten att bli glömd. Om du inte längre vill att vi ska använda eller lagra dina uppgifter har du rätt att begära att SteamQuest raderar dem.
 • Rätten till invändning. Du har rätt att invända mot de syften vi har gjort en intresseavvägning för. I brist på en intresseavvägning som går före dina intressen eller rättsliga förpliktelser kommer behandlingen att upphöra.
 • Rätten till dataportabilitet. SteamQuest ska kunna erbjuda dig en strukturerad och maskinläsbar uppsättning av de uppgifter vi har samlat in utifall att du skulle vilja flytta till en annan instans.
 • Hur länge vi lagrar informationen

  Vi lagrar de väsentliga uppgifterna sålänge vi har en bra relation och behöver dem för att kunna ge dig bra service och fullföljning av alla utomliggande åtaganden. Referera till ovan primära syften för personuppgiftsbehandling för vår intresseavvägning. Du kan ändra eller be om radering om du inte längre vill att dina uppgifter ska bestå i vårt system genom att ta kontakt med vår kundtjänst (klicka här).

  Automatiska beslut

  SteamQuest tar inga automatiska beslut med användning av dina personuppgifter.

  Cookies

  Det sker användning av både såkallade sessionscookies och permanenta cookies, såväl som tredjepartscookies, när du navigerar runt webbplatsen. För att läsa mer och detaljerat om SteamQuests användning av cookies i enlighet med ePrivacy Directive, och även inför kommande ePrivacy Regulation, läs mer på vår cookie policy (klicka här) sida.